Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ:  KonTum
Điện thoại:  0603856963
 08/03/17  Công tác nhà trường  47
Thực hiện kế hoạch số 81/PGD&ĐT-CM ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum về Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật năm 2017 và quý I năm 2017. Trường Mầm non Tư thục Chim Non xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật năm 2017 và quý I năm ...