Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ:  KonTum
Điện thoại:  0603856963
 16/01/17  Thông báo giấy mời  27
Thực hiện công văn chỉ đạo số 16/PGD&ĐT-VP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Phòng GD&ĐT Thành phố Kon Tum về thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017.
 30/12/16  Thông báo giấy mời  26
Thực hiện Công văn số 739/PGD&ĐT-VP, ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum V/v Nghỉ Tết Dương lịch năm 2017. Trường MNTT Chim Non xin thông báo: